سنگ پا

سنگ پا نوعی سنگ آذرین می باشد که بعد از سرد شدن گدازهای آتشفشانی شکل می گیرد.

سنگ پا درواقع از اتشفشان ها به وجود می ایند. این نوع سنگ ها بعد از پرتاپ شدن از دهانه در حین سرد شدن از خود گازی متصاعد می کنند که موجب سوراخ سوراخ شدنشان می شود. همین بافت اسفنجی شکل وزبری این سنگ است که باعث خاصیت ولایه برداری از پوست را داشته باشند.امروز از سنگ پا برای زدودن بافت هاوسلول های مرده وبه انوان یک لایه بردار استفاده می شود.

 

 

 

اطلاعات تماس

  • شماره تماس: 09183705189
    شماره تماس: 09186660014

    جهت سفارش ومشاوره رایگان به صورت 24ساعته باما در تماس باشید

     

     مدیر فروش سعید معظمی    شماره تماس: 09183705189

تماس با ما

تماس با ما